Съгласно наредба No 4 от 22.12.2010, обнародвана 18.01.2011 в държавен вестник е необходимо всички сгради и прилежащи открити терени да бъдат защитени от директни попадения на мълнии.

Инсталирани мълниеприемници от типа LAP BX 175 имащ изпреварващо действие от 60μsec съгласно Стандарт NFC 17 - 102.
Мълниеприемника има издържани всички тестове и СЕ Сертификат.   

6 000 м2
Фотоволтаичен парк "СОЛАР ЮГ" - гр. Сопот


Хотел "ЗААРА" - СЛЪНЧЕВ БРЯГ, обл. Бургас

60 000 м2
ФОТО ВОЛТАИЧЕН ПАРК - с. ШИШМАНЦИ  обл. ПЛОВДИВ

96 μsec изпреварващо дайствие на активен Мълниеприемник LAP DX 250

Асеновград - Индустриална Зона